Vylidňování zlínského kraje

Zlínský kraj má dva skvělé regiony: Valašsko a Slovácko. Oba dva regiony jsou spjaty s přátelskými a pohostinnými lidmi. Bohužel se oba regiony vylidňuji a počet obyvatel dlouhodobě stagnuje. Proč? Na dva hlavní důvody se podíváme v tomto článku. 

1. Horší dopravní dostupnost

Není zde dokončení dálnice, která by lépe propojovala tento východní cíp České republiky se světem. Do roku 2021 měl být hotový obchvat Otrokovic a do roku 2024 napojení dálnice na Bzenec a Hodonín. Bohužel to vypadá na prodloužení těchto obou termínů. Díky dálnici by se obyvatelé Slovácka dostali do Vídně již za hodinu místo současných 2:30, což by výrazně posunulo celý region a otevřelo obrovské možnosti dalšího rozvoje. 

2. Málo univerzit a pracovních příležitostí

Česká republika stahuje mladé perspektivní lidi do třech největších měst: do Prahy, Brna a Ostravy. Bohužel v menších okresních městech na okraji republiky není moc možností k sebe rozvoji a pokud chcete opravdu dobré vysokoškolské vzdělání, musíte do těchto měst. Ve Zlíně je UTB, ale s pár obory a ne příliš dobrou prestiží. Mnoho mladých lidí po opuštění Slovácka již na trvalo zůstává ve větších městech a vrací se zpět jen zřídka kdy. Často se vrací zpět až v pokročilejším věku, když je přestane bavit městský ruch. A navíc často musí pracovat na dálku, protože na Slovácku odpovídající plat nenajdou. 

3. Slabé kulturní vyžití v průběhu roku

V létě a na podzim to na Slovácku žije: Slovácké léto, Letí filmová škola, Burčákové průvody, Na kole vinohrady. Bohužel přijde listopad a kde nic, tu nic. Mezi listopadem a dubnem se v tomto regionu toho moc neděje. Situaci zachraňují divadla ve Zlíně a Uherském Hradišti a jednotky kvalitních klubů. Pro trochu větší zábavu (koncerty známějších interpretů a kapel) vždy ale musíte alespoň do Brna, ne- li Prahy.